fbpx

תקנון האתר

תקנון האתר

 

מבוא והגדרות

 1. ברוכים הבאים ל  (hypr-training.com) (להלן: "האתר") הינו בבעלותה של הייפר פיטנס בע"מ, ח.פ. 516376936 (להלן: "החברה") ומופעל על ידה.
  כתובת החברה הינה מפקורה 1, אשדוד.
  האתר מופעל ומנוהל כ"חנות וירטואלית", המאפשר למשתמש/ת, על ידי גלישה באינטרנט, לרכוש את המוצרים המופיעים באתר באמצעות כל מחשב (נייח או נייד) ו/או מכשיר תקשורת אחר, לרבות ומבלי לגרוע, מכשיר סלולרי.

   

 1. בתקנון שימוש זה (להלן: "תקנון") למונחים הבאים יוענקו הפירוש שלצידם:

א.  "משתמש" – כל אדם, לרבות חברה, אשר רשאי לבצע פעולות באתר בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים (במצטבר):

*  הינך בגיר/ה (מעל גיל 18) וכשיר/ה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אם אינך מעל גיל 18 או אם את/ה מנוע/ה מלבצע פעולות משפטיות, ללא אישור הורים או אפוטרופוס (להלן, יחד: "האפוטרופוס"), יראו שימושך באתר כאמור כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס והסכמתו לתנאי תקנון זה.

*  בבעלותך חשבון דואר אלקטרוני פעיל באינטרנט.

*  בבעלותך כרטיס אשראי בינלאומי ו/או ישראלי תקף (למעט כרטיס דיינרס).

ב.  "מוצרים" – כל הפרטים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

ג.  "השימוש באתר" –רכישה ו/או הזמנה של המוצרים ו/או שימוש בשירותים נוספים המוצעים באתר, לרבות:

*  גלישה ועיון בתכנים שונים.

*  יצירת "רשימת מוצרים מועדפים" (My Whishlist).

*  רכישת מוצרים.

*  שיתוף ושליחת מוצרים באמצעות רשתות חברתיות.

*  רישום לרשימת דיוור ("ניוזלטר"). 

ד.  "כתובת למשלוח ההזמנה" – הכתובת שהוזנה לאתר ע"י המשתמשת ככתובת למשלוח ההזמנה.

ה.  "מועד ביצוע ההזמנה" – המועד בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצעה המשתמשת.

ו.  "מועד האספקה" – היום בו נמסרו המוצרים שהוזמנו ע"י המשתמשת לכתובת למשלוח ההזמנה.

ז.  "ימי עסקים" – יום חול, ימים א' עד ה' לא כולל שישי, שבת ערבי חג, חג וחול המועד.

 

כללי

 1. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות בין המשתמשת לבין החברה בקשר עם השימוש באתר. תנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש שמבוצע באתר, בין אם השימוש נעשה באמצעות מחשב (נייח או נייד) ו/או באמצעות כל מכשיר תקשורת אחר.
 2. החברה רשאית, בכל עת וללא הודעה מראש, לפי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את הפעילות באתר.
 3. החברה רשאית, בהתאם לשקול דעתה הבלעדי, למנוע את הגישה והשימוש באתר ו/או ביצוע פעולות אם את משתמשת באתר באופן שאינו הולם ו/או שלא על-פי הוראות התקנון ו/או בניגוד להוראות הדין ו/או אם את מנסה לפגוע בפעילות התקינה של האתר.
 4. אם בחרת להירשם לאתר/ רכשת את אחד המוצרים, את/ה אוטומטית מאשר/ת גם קבלת ניוזלטר, לרבות ומבלי לגרוע, בנוגע לתכנים שיווקיים ופרסומיים.
 5. אם לאחר הרשמה, תחליט/י כי אינך מעוניין/ת להיכלל ברשימת הניוזלטר עליך להסיר את שמך מרשימת הניוזלטר דרך הקישור המופיע באזור האישי באתר ("החשבון שלי"). שים/י לב כי את/ה מסיר/ה את עצמך מכל רשימות הניוזלטר בהן את לא מעוניינת להיכלל.
 6. לכל שאלה ו/או בירור ניתן לפנות למחלקת שירות לקוחות החברה בדוא"ל info@hypr-training.com (להלן: "פנייה לשירות לקוחות").
 7. כותרות הפרקים הנן לצורכי נוחות בלבד, ולא יינתן להן משקל בפרשנות התקנון.
 8. האמור בתקנון מיועד לנשים וגברים כאחד וליחיד ורבים כאחד.

 

השימוש באתר

 1. ככל שאת/ה בוחר/ת להשאיר פרטים אישיים באתר ו/או לבצע הזמנה ורכישה של המוצרים מהחנות תופיע בפנייך תיבה המפנה אל הוראות תקנון זה ובתוכם מדיניות הפרטיות של החברה. בהשארת פרטייך הינך נותנ/ת הסכמתך לתנאי התקנון, מצהיר/ה ומאשר/ת כי קראת את הוראות התקנון בעיון וכי את/ה מודע/ת ומסכימ/ה להן במלואן וכי לא יהיו לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה. ככל שאת/ה לא מסכימ/ה לתנאים, כולם או מקצתם, את/ה מתבקש/ת שלא לעשות שימוש באתר.
  -בהרשמה לתוכנית אימונים באונליין , יצורף המשתמש ישירות לניוזלטר, ובמייל ההצטרפות תהיה אופציה להסרה מהניוזלטר באופן מיידי. 
 2. רישומי מחשב החברה בדבר השימוש באתר ופעולות המתבצעות דרכו יהוו ראיה לאמור בהם.
 3. המשתמש/ת מצהיר/ה כי לא יעשה שימוש באתר ו/או בתכניו למטרות מסחריות ו/או אחרות, ללא אישור החברה מראש ובכתב.
 4. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל משתמש/ת. החברה תהא זכאית להסיר ו/או להשהות חשבונות כפולים.
 5. המשתמשת תמנע מכול פגיעה במוניטין של החברה ובכלל זה שימוש באתר אשר עלול לפגוע בשמה הטוב של החברה.
 6. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר כמו גם את מבנה האתר וזאת מבלי מתן הודעה מוקדמת.
 7. מחירי ותעריפי המוצרים והמשלוחים המצויינים באתר נתונים לשינויים והחברה שומרת לעצמה את הזכות לשנותם מעת לעת ללא כל הודעה מוקדמת. המחיר בו יחויב המשתמש/ת הינו המחיר המפורסם באתר בעת השלמת ההזמנה במלואה ולאחר מסירת פרטי תשלום ואישור ההזמנה.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעלות מבצעים/הטבות מוגבלות לפרקי זמן שונים, בהתאם לשיקול דעתה. החליטה החברה על קיום מבצע ו/או הטבה כאמור, תפעל החברה לפרסום העניין באתר ו/או באמצעות דרכי פרסום נוספים. 
 9. החברה תהיה רשאית, לפי שקול דעתה, להעניק למשתמש/ת רשומ/ה הטבות שונות ליום הולדתו/ה בתאריך יום ההולדת כפי שהוזן בעת תהליך הרישום.

 

 

ביצוע רכישה בחנות האתר

כללי

 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או
  את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
 3. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.
 4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן
  הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר
  (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
 6. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים
  להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת
  מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
 7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 8. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.
 9. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
 10. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים,
  בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
 11. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

הרשמה לאתר

 1. על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על המזמין להירשם באתר  באמצעות טופס הרשמה מקוון.
 2. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות,
  , בעל כרטיס אשראי  תקף ,שהונפק  ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”).
 3. הרישום הינו חד פעמי, כאשר לאחריו המזמין לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה.
 4. בעת הרישום באתר על המזמין להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. במידה וישכח המזמין את הסיסמא, תשלח אליו הסיסמא
  הקיימת כפי שהוזנה בעת הרישום הראשוני באתר לכתובת הדוא”ל אשר הוזנה באתר.
 5. בעתיד אם וכאשר יבקש המזמין לרכוש מוצרים נוספים, יזוהה המזמין לפי שם המזמין והסיסמא שבחר.
 6. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.
 7. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
 8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור
  הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
  2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
  3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
  4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
  5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

רכישת מוצרים באתר

 1. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך
  ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה, שם פרטי,
  שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב  מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת
  מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.
 2. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
 3. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
 4. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 5. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
 6. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן:”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי
  ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מפיי פאל כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע
  דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון הפיי פאל כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.
 7. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

 1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת  פיי פאל- (WWW.PAYPAL.COM) וכל שירות דומה
  , כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
 2. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט המזמין לשלם באמצעות הפיי פאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפיי פאל. השימוש וקבלת האישור מפיי-פאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פיי פאל.
 3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
 4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
 5. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
 6. במקרה בו לא אושרה  העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפיי פאל או כל אמצעי תשלום אר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 7. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
 8. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר  ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
 9. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחשבון הפיי פאל  או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.
 10. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

אספקה והובלת המוצרים

 1. אספקת המוצר ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון הפיי פאל, כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
 2. האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות.
 3. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות והמוצרים ובתוך 14 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה.
  זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 4. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.
 5. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא. הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
 6. במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, לכתובת המשלוח שמסר המזמין בעת ביצוע ההזמנה. המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר ו/או הספקים.
 7. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.
 8. המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות, באמצעותה תבוצע ההובלה של המוצרים תנאי חברת השליחויות  יחייבו את הלקוח.
 9. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המזמין תשלום של דמי משלוח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צויין אחרת.
 10. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון הפיי פאל. האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.
 11. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
  1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
  2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.
  3. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
 12. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג).
 13. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
 14. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

   

ביטול רכישה מצד המזמין

 1. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:
  1. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל info@hypr-training.com
  2. ביטול העסקה ע”י הלקוח יתאפשר לפי חוק הגנת הצרכן, עד 14 ימים ממועד ביצוע העסקה. 
  3. ביטול עסקה ע”י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
  4. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. 
  5. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.
  6. לא יתכנו החלפות של מוצרים. החזרות יתכנו רק במידה והמוצר פגום. 
  7. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית.

ביטול רכישה מצד החברה

 1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
 3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
 2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.—–.com ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.
 5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
 6. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

אחריות

 1. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.
 2. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
 3. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
 4. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

סודיות ופרטיות

 1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
 2. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
 3. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
 4. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 5. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 7. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 8. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

דין ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
 3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

 רכישת תוכנית אימונים אונליין:

 1. הרישום לתוכנית אימונים אונליין יתבצע דרך ממשק חיצוני ״Train heroic" בסליקה מאובטחת. 
 2. בעת רישום לתוכנית האימונים, יש לשים לב שהפרטים שהשארת באתר יצורפו ישירות לניוזלטר, ובמייל ההצטרפות לתוכנית האימון תהיה אופציה להסרה מהניוזלטר באופן מיידי.
 3. ניהול פרטי המנוי יתנהלו דרך האפליקציה בלבד, ולחברה אין קשר או יכולת לשנות את מדיניות הביטול, לבצע החזר כספי או לשנות את פרטי הרכישה. 
 4. החברה תהיה זמינה לתת מענה ולעזור למנויי התוכנית בבעיות לוגיסטיות הקשורות לאפליקציה בהתאם ליכולתה. 
 5. ניתן לפנות לחברה בשליחת מייל לכתובת המייל המופיעה בסעיף 8 בתקנון זה. 

רכישת קורס/ הרשמה לאקדמיה: 

 

תקנון מלא במחלקה זו יעלה עם פתיחת ההרשמה למחזור הקרוב. 

פרטיות

 1. השמירה על פרטיותך חשובה לנו. החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותן של משתמשות האתר לפרטיות ולשם טוב. להלן תפורט מדיניות הפרטיות של החברה בהתייחס למידע הנמסר לה על ידי המשתמשות ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר.
 2. מטרתה של מדיניות הפרטיות להבטיח כי הנתונים אודותייך יישמרו לפי חוק, וכי השימוש יעשה רק בהתאם להסכמתך ובהתאם להוראות הדין. מובהר כי אין כל חובה על המשתמשת למסור מידע לחברה, אך יובהר כי ללא מסירת מידע מסוים כמתבקש על ידי החברה, לא ניתן יהיה להשתמש בשירותי החברה באתר.
 3. הסכמת המשתמש/ת לקבלת ניוזלטר מהווה גם הסכמה לאפשר לחברה, ו/או חברות קשורות של החברה קיימות ו/או עתידיות לעשות שימוש בנתונים, בין היתר, לצורכי דיוור ישיר (ניוזלטר). אפשרות הסרתך מרשימת תפוצות ניוזלטר הינן כמפורט בתקנון זה.
 4. אתר זה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies כך שאם תרצה/י להימנע מקבלתם כאמור תוכלי לעשות כן על ידי שינוי הגדרת הדפדפן. אם אינך יודע/ת כיצד לעשות זאת, יש לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את/ה משתמש/ת. עם זאת, עלייך להיות מודע/ת שנטרול אפשרות קבלת Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל/י להשתמש בחלק מהשירותים שבאתר. כמו כן הינך יכול/ה למחוק את קבצי ה-Cookies בכל רגע ממחשבך. מוצע שתעשה/י כן רק אם אינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך.
 5. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידך או ו/או נאסף אודותייך, לרבות במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים דרכו על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמשת) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
 6. ייתכן כי חלק מהשירותים באתר, בהווה או בעתיד, טעונים הרשמה. במסגרת הרשמה כזו ייתכן כי תידרשי למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות שונות עמך (טלפון, מייל), ובמקרים מסוימים ייתכן שגם מספר כרטיס אשראי (נדגיש כי מספר כרטיס האשראי לעולם לא יישמר אצלנו אלא יועבר לחברות סליקה שפועלות בתאם לתקנים המחייבים). השדות שחובה יהיה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות שיסומנו, לא תוכלי להירשם לביצוע הפעולות הטעונות רישום. החברה תהא רשאית להציע למשתמשת מעת לעת, מוצרים או שירותים שונים וכן לעשות שימוש במידע לצורכי שיווק, דיוור ישיר לרבות באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או הודעות טקסט ו/או באמצעות עמוד הפייסבוק של החברה, בין על ידי החברה עצמה ובין על ידי מי מטעמה ולרבות ביצוע פילוח, אפיון וניתוח הנתונים, והכול בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ״א-1981, חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ״ב 1982 ו/או כל דין אחר.
 7. כאמור, דיוור (ניוזלטר) ישלח בכפוף להסכמת המשתמש/ת והיא/הוא רשאי/ת לחזור מהסכמתה כמפורט בסעיף 7 לתקנון זה ובהתאם לדרישות בחוק.
 8. יובהר ויודגש, החברה לא שומרת את פרטי כרטיסי האשראי במערכותיה שכן משתמשת בחברה חיצונית לסליקת כרטיסי אשראי.
 9. בנוסף, החברה רשאית לעשות  שימוש במידע שהצטבר על הרגלי הגלישה והצפייה של המשתמשת וזאת לשם המטרות הבאות:

א. לשם אספקת שירותי האתר, תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.

ב. לצרכי ניתוח ועריכת מידע סטטיסטי והתאמת מוצרים, שירותים ופרסומות להעדפותיה של כל משתמשת.

ג. לכל מטרה אחרת, המפורטת בתקנון זה.

 1. החברה משתפת מידע עם חברות אחרות ככל שנדרש כדי לממש את מטרות איסוף המידע כדוגמת ספקי המוצרים, מרכז לוגיסטי, חברות השילוח, חברות שירותי דיוור, חברות הסליקה חברת ניהול אתר, חברות קידום בגוגל, חברות פרסום דיגיטל, חברות ניהול מאגרי מידע ואבטחת מידע.
 2. החברה עשויה להשתמש בשירותים של חברות חיצוניות לביצוע ניתוחי צפייה ושימוש באתר על ידי המשתמשת, לרבות עריכת מידע סטטיסטי, שאין בו כדי לזהות את המשתמשת, ותהיה רשאית על פי שיקול דעתה להעביר ניתוחים סטטיסטיים אלו, שאינם מזהים את המשתמשת, לצדדים שלישיים. 
 3. ככל שהחברה תשתמש בשירותי מיקור חוץ (מעבד המידע) ותמסור מידע אישי של המשתמשת, הדבר יעשה לפי הדין בישראל ובהתאם לתנאים אלו. 
 4. במקרים הבאים, תהיה החברה רשאית להעביר את פרטיו/ה של משתמש/ת באתר:

א. החברה תידרש להעביר את הפרטים על פי צו שיפוטי או לפי כל דין.

ב. אם יחולו הליכים משפטיים נגד החברה בגין פעולות שביצע/ה המשתמש/ת וכן בכל מחלוקת, טענה ו/או הליך משפטי בין המשתמשת לבין החברה.

ג. המשתמש/ת השתמש/ה לרעה בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי.

ד. אם תתארגן החברה במסגרת גוף אחר או תתמזג עם גוף אחר, תוכל החברה להעביר את פרטי המשתמש/ת ככל שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות תקנון זה.

ה. מעשי המשתמשת עלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים.

ו. המשתמש/ת הפרה את תנאי התקנון.

 1. המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו, המאוחסן על גבי מערכות המחשב של השירות, וכן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט לעיל, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה, סליקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך לתקנון זה, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל.
 2. החברה רשאית  לשמור את המידע שלך, כל עוד את/ה משתמש/ת בשירות. לאחר מכן, נשמור את המידע אם יש צורך בכך. לדוגמה, אם אנחנו צריכים לשמור מידע הנדרש לשם דיווח לרשויות, למטרות היערכות אפשרית להליך משפטי, למטרות תיעוד וארכיב וכדי למנוע ממשתמשת מפרה או הפוגעת באחרים מלפתוח חשבונות נוספים בשירות.
 3. החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע, אך יחד עם זאת, אין החברה יכולה להבטיח חסינות מלאה מפני חדירות למערכותיה ו/או חשיפת המידע ששמור אצלה. לנוכח כך, ככל שצד שלישי יחדור למידע ו/או ישתמש בו לרעה ו/או בעת מצב של "כוח עליון" שאינו בשליטת החברה, למשתמשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה.
 4. אם לדעתך פרטיותך נפגעה בשירות, אנו מצרים על כך. נשמח לעמוד לרשותך ולהתייחס לפנייתך במהירות המרבית. ניתן לפנות אלינו לשירות הלקוחות שלנו כמפורט בסעיף 8 לעיל.

 

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני של החברה לרבות ומבלי לגרוע, שם החברה, שם המתחם של האתר (https://hypr-training.com/), סימני המסחר בין שנרשמו ובין אם לא, הלוגו, מודעות פרסומת, כל מידע ו/או תצוגה באתר, פטנטים, דגמים, שיטות, סודות מסחריים, העיצוב הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים, קוד המחשב של האתר וכן כל פרט הקשור בהפעלת האתר הינם רכושה וקניינה הבלעדי של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש מבלי לקבל את הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.
 2. יש לעשות באתר שימוש חוקי בלבד. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק (ואין לאפשר לאחרים לעשות זאת) מידע כלשהו מן האתר ללא קבלת רשות מפורשת של החברה מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי.
 3. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), בין אם גלויה ו/או סמויה, ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו, אלא לעמוד הבית בלבד.
 4. החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית לפסול ו/או למנוע מפרסום כל תגובה ו/או משוב ו/או תוכן, באתר ו/או בדף הפייסבוק של החברה ו/או בכל פלטפורמה אחרת של החברה, אשר עשוי לפגוע בשמה ו/או בזכויות קנייניות של אחרים ו/או ברגשות הציבור ו/או בעל אופי בוטה או פוגעני בכל אופן שהוא לרבות אופי מיני ו/או עשוי לגרום להפרת זכויות קניין ו/או נוגד הוראות כל דין ו/או כל טעם אחר (להלן: "תכנים אסורים").
 5. ככל שעולה אצלך חשש להפרת זכויות קניין, עלייך ליידע את החברה בכך, באופן מידי, על ידי פנייה לשירות לקוחות. ניתן לפנות אלינו לשירות הלקוחות שלנו כמפורט בסעיף 8 לעיל.

 

אחריות ושיפוי

 1. השימוש באתר ובתכניו הינו באחריותה הבלעדית והמלאה של המשתמשת. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן והמופיע באתר.
 2. השירות באתר והתכנים המופיעים בו מסופקים כמו שהם (AS IS) ואין בכוונת החברה ו/או ביכולתה להתאימם לצרכיה של כל משתמשת. למשתמשת לא תהא והיא מוותרת בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה בקשר עם השירות ו/או תכניו ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיה ולדרישותיה.
 3. ככל שתשתמש/י באתר שלא לפי התקנון, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בשום נזק שיגרם לך ו/או לצד שלישי כתוצאה מהשימוש.
 4. ככל שתפר/י את הוראות תקנון זה, את/ה מסכימ/ה כי תשפי את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, תשלום, אבדן רווח או הוצאה שייגרמו לחברה כתוצאה מהפרה כאמור. בנוסף יהיה עלייך לשפות את החברה, עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה כנגדם על ידי צד שלישי כתוצאה מכל שימוש שנעשה בניגוד להוראות תקנון זה.
 5. החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין תכני האתר ו/או שימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם ועל המשתמשת הרוצה להסתמך ו/או לעשות שימוש בתכנים באתר לבדוק את אמיתות המידע בטרם שתעשה שימוש באתר.
 6. החברה אינה אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים (בין אם אתרים אלו פעילים ובין אם לאו).
 7. החברה לא מתחייבת כי השימוש באתר וכי כל השירותים ו/או התכנים יינתנו באופן שוטף ורציף וכי לא תהיינה תקלות ו/או הפסקות ו/או קלקולים. החברה לא תהיה אחראית בשום אופן לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט ו/או בקווי התקשורת המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט – ללא קשר לסיבת התקלה ו/או ההפסקה ו/או הקלקול כאמור.
 8. בכל מקרה שהוא, לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על שווי המוצרים אשר נרכשו על ידי המשתמש/ת ולא תישא בכל נזק שאינו ישיר ו/או בנזק תוצאתי.

 

שונות

 1. החברה רשאית, בכל עת וללא הודעה מראש, לשנות ו/או לעדכן את התקנון. נוסח התקנון כפי שמופיע באתר הוא הנוסח המחייב.
 2. אי אכיפה ו/או השתהות מאכיפת זכות החברה של כל הוראה המנויה בתקנון זה, לא תהווה ויתור של אכיפה נוספת של הוראה זו או של כל הוראה אחרת. אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע שהוראה כלשהי בתקנון זה הינה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תיאכף במידה האפשרית המותרת ויתר ההוראות המנויות בתקנון זה יעמדו בתוקפן.

  פרטים ליצירת קשר:
  מפקורה 1 אשדוד, ישראל.
  טלפון: 058-6558524

   

   

   
   
דילוג לתוכן